BUBBLE ACADEMY


Bubble Academy

Bubble Academy jest jak szko?a strzelanek. W tej zabawnej grze z ponad 80 poziomami musisz zdoby? gwiazdki, aby odblokowa? poziomy. Mo?esz zdoby? 3 gwiazdki na poziom i potrzebujesz 20 dodatkowych gwiazdek na 10 poziomów. wi?c mo?esz przeoczy? kilka rzeczy, które sprawiaj?, ?e ta gra jest fajna. Nie podoba nam si? to, je?li musisz zdoby? wszystkie gwiazdki. Poniewa? wtedy zobaczysz, ?e na tym jednym poziomie sie? nie jest mo?liwa. Mo?esz prze??cza? b?belki, klikaj?c szk?o. Wype?nij probówk?, aby uzyska? dodatkowe mno?niki premii.
Bubble Academy