BUBBLE CAVE


Bubble Cave

Bubble Cave to wyj?tkowa gra polegaj?ca na strzelaniu do b?belków. najbardziej przypomina prz?dzark? b?belkow?, ale znajduje si? w jaskini. Ba?ki s? automatycznie wystrzeliwane z góry. Mo?esz obróci? pole, przesuwaj?c ?a?cuch u do?u obrazu. W ten sposób b?belki mo?na wystrzeli? pod k?tem 360 stopni. Twórz kombinacje 3 lub wi?cej, aby je usun??. Zdob?d? jak najwi?cej punktów. Je?li uderzysz w kraw?d? jaskini, gotowe. Musisz dwukrotnie przebi? ba?k? tarczy, mo?esz usun?? kamienny b?belek tylko usuwaj?c b?belki powy?ej. Za pomoc? ba?ki obrotowej zmieniasz kierunek obrotu jaskini.
Bubble Cave