BUBBLE HIT HALLOWEEN


Bubble Hit Halloween

Gdzie indziej na naszej stronie mo?esz ju? gra? w klasyczn? wersj? Bubble Hit Halloween. Prawdopodobnie rozumiesz, ?e w tej grze chodzi o Halloween. Teraz jest tylko Halloween raz w roku, czyli 31 pa?dziernika. Jednak mo?esz cieszy? si? Bubble Hit Halloween przez ca?y rok. Nie wahaj si? i zacznij gra? z ró?nymi potworami, które czyni? t? gr? wyj?tkow?. Podobnie jak w Bubble Hit, Bubble Hit Halloween ma równie? unikaln? funkcj?, która dodaje tylko rz?dy, je?li nie wiesz, jak usun?? kule. Je?li ci si? powiedzie, nie ma nic z?ego. Warto równie? wiedzie?, ?e mo?esz ustawi? j?zyk w j?zyku niderlandzkim w prawym dolnym rogu, aby wy?wietli? wszystko w swoim w?asnym j?zyku.
Bubble Hit Halloween