BUBBLE HIT


Bubble Hit

Chcesz szybko zagra? w fajn? strzelank?? Jeste? w odpowiednim miejscu w Bubble Hit. Jest to klasyczny wariant gry, a prawdziwy entuzjasta strzelanek z b?belkami naprawd? to doceni. Na pocz?tku od razu zobaczysz, ?e mo?esz ci??ko gra?, poniewa? jest kilka rz?dów, które musisz rozegra?. Wi?c nie marnuj wi?cej czasu i celuj poprawnie, aby szybko uzyska? dobry wynik. Bubble Hit ma unikalny element, a mianowicie, ?e po pi?ciu kulach dodawany jest nowy rz?d. Teraz mo?esz my?le?, ?e dotyczy to równie? innych gier, ale Bubble Hit jest inny. W ten sposób rz?d zostanie dodany tylko wtedy, gdy nie b?dziesz strzela? do pi?ek. Je?li zagrasz pi?ki, pojawienie si? nowego rz?du potrwa d?u?ej. Po lewej stronie wida?, ile pi?ek usuni?to z nowego rz?du.
Bubble Hit