BUBBLE SHOOTER ARCADE


Bubble Shooter Arcade

Czy lubisz tradycyjne gry Bubble Shooter? Bubble Shooter Arcade jest dla Ciebie! Grasz na bardzo du?ym polu wype?nionym b?belkami. Twoim zadaniem jest wyeliminowanie ich wszystkich. Robisz to, strzelaj?c do kombinacji 3 lub wi?cej b?belków tego samego koloru. Ale ta gra ma swój zwrot akcji. Nie bez powodu nazywa si? to Arcade. P?cherzyki, w które grasz, spadaj? w jednym z 5 pól. Te pola daj? dodatkowe punkty. Je?li twoja pi?ka wpadnie w ?rodkowe pole, otrzymasz 250 dodatkowych punktów. Je?li ba?ka spadnie w lewo lub w prawo, otrzymasz 100 dodatkowych punktów, a zewn?trzne pola s? dobre na 50 dodatkowych punktów. B?dziesz zaj?ty tym mi?ym zwrotem akcji. Jeste? równie?, je?li chcesz zagra? wszystkie b?belki, poniewa? jest ich ca?kiem sporo!
Bubble Shooter Arcade