BUBBLE SHOOTER FLASH


Bubble Shooter Flash

To jest wersja flash strzelanki do b?belków. Jest to oryginalna wersja flash wydana wcze?niej. Nie chcesz gra? w now? wersj?, ale wolisz wersj? flash? Ta gra jest dla Ciebie! Tutaj równie? musisz wykona? kombinacj? 3 lub wi?cej b?belków, aby je usun??. Nowy rz?d jest dodawany co 5 brakuj?cych strza?ów. Czy tracisz 1 kolor? Wtedy nie wróci. To trudna wersja gry, w któr? nie tylko grasz. Dasz rad?? To daje du?o satysfakcji! Aby zagra? w t? wersj?, potrzebujesz wtyczki flash.
Bubble Shooter Flash