BUBBLE SHOOTER FRVR


Bubble Shooter FRVR

Strzelanka do b?belków FRVR oznacza Ever. Mo?esz gra? w t? gr? bez ko?ca. Odblokuj wszystkie gwiazdy ukryte w b?belkach, aby uzyska? dodatkowe punkty. Ba?ka bombowa wystrzeli du?? liczb? b?belków, mo?esz zobaczy?, które to b?belki, celuj?c w nie; widzisz to jako przyk?ad. Dzi?ki wielokolorowemu b?belkowi mo?esz zestrzeli? wszystkie b?belki, przynajmniej je?li zrobisz z nim kombinacj? 3 lub wi?cej. Rozgrywka jest przyjemna i szybka, a po rozegraniu kilku rz?dów dodaje si? jeszcze kilka rz?dów. gra nie ma limitu czasu. Czy masz wszystkie gwiazdy pe?ne w barze? Nast?pnie dostajesz gwiazdkow? premi?.
Bubble Shooter FRVR