BUBBLE SHOOTER HD


Bubble Shooter HD

Bubble Shooter HD to wersja strzelanki b?belkowej w wysokiej rozdzielczo?ci. Dzi?ki grafice HD ta gra jest gratk? dla oczu. P?cherzyki i pole s? bardzo ?adnie zaprojektowane z ?adnym po?yskiem wokó? b?belków. Ta gra dzia?a jak oryginalna wersja Bubble Shooter, co oznacza; tworzy? kombinacje 3 lub wi?cej b?belków, aby je wystrzeli?. Upewnij si?, ?e zestrzeli?e? ca?e boisko i wygra?e?. Zalet? tej wersji jest to, ?e jest to bardzo du?e pole gry. Ta gra jest szersza i wy?sza ni? inne gry. Przez jaki? czas b?dziesz zaj?ty.
Bubble Shooter HD