BUBBLES 2


Bubbles 2

Bubbles 2 to klasyczna strzelanka ba?ka. To kwestia klikania i grania. Nie oznacza to jednak, ?e co? jest nie tak. Podczas gry od razu zauwa?ysz, dlaczego strzelanie do b?belków by?o tak zabawne. Poddajesz si? urokowi gry i chcesz zrobi? wszystko, aby jak najszybciej pozby? si? pi?ek. Bubbles 2 mo?e by? prost? wersj?, ale je?li szukasz strzelanki do b?belków bez dodatków, jest to idealny wybór. Gra ma wiele przydatnych funkcji. Zobaczysz ma?? strza?k? nad pi?k?, któr? strzelasz, aby w?a?ciwie okre?li? kierunek pi?ki. Wiesz równie?, ?e po sze?ciu kulach dostaniesz rz?d na górze. Mo?esz zobaczy?, ile kul pozosta?o do momentu, a? nowy rz?d po lewej stronie obok pi?ki zostanie wystrzelony.
Bubbles 2