BUBBLES EXTREME


Bubbles Extreme

Na naszej stronie internetowej jest kilka klasycznych odmian gry w strzelanie do b?belków, a Bubbles Extreme jest tego przyk?adem. Wi?c grasz pi?kami w ró?nych kolorach, które s? odtwarzane przez znane dzia?o. Bubbles Extreme mo?emy nazwa? gr? dla zaawansowanych graczy. W ko?cu od razu zaczynasz z du?? liczb? rz?dów, które musisz rozegra? i od razu znajdziesz si? w ?rodku emocji.

Ekstremalne b?belki

Oprócz zwyk?ych kolorowych pi?ek wida? równie? kulki o specjalnej funkcji. S? w niej kule z bomb?. Je?li teraz wiesz, jak go usun??, zobaczysz ogromn? eksplozj?, która powoduje prawdziwy chaos. Odgrywasz wi?c du?? liczb? pi?ek za jednym razem, dlatego wskazane jest, aby jak najszybciej zagra? w te specjalne kule. Zacznij gra? i wejd? pod urok Bubbles Extreme.


Bubbles Extreme