DOG PUZZLE STORY


Dog Puzzle Story

Dog Puzzle Story to zabawna gra polegaj?ca na dopasowaniu 3 elementów z psem na czele. Pomo?esz psu dosta? si? do jego jedzenia? W tym celu musisz uko?czy? wszystkie poziomy. Robisz to, osi?gaj?c cel wy?wietlany na pocz?tku poziomu. Mo?e to by? wszystko, od rozegrania okre?lonej liczby kolorów po zdobycie punktów lub limit czasu. Usuwasz kostki, tworz?c kombinacje 3 lub wi?cej. Puzzle z psami maj? ?adne klocki z ko?ciami, jedzeniem i innymi psimi przedmiotami. Czy potrafisz uko?czy? t? gr? przygodow??
Dog Puzzle Story