GARDEN TALES


Garden Tales

To nasza ulubiona gra typu „dopasuj 3”. Po prostu ?cie?ka d?wi?kowa jest tak uzale?niaj?ca, ?e ??od razu jeste? w grze. Pomó? gnomowi uporz?dkowa? jego ogród, tworz?c kombinacje 3 lub wi?cej ta. Robisz to poprzez wymian? kawa?ków owoców i warzyw. Czy tworzysz wi?ksze kombinacje? Wtedy zyskujesz coraz lepsz? moc. Wykorzystaj to dobrze, poniewa? poziomy pó?niej w tej grze przygodowej staj? si? trudniejsze. Garden Tales ma wiele poziomów, ma dobr? grafik? i codzienne wyzwania.
Garden Tales