OBAMA BUBBLES


Obama Bubbles

Obama Bubbles to bardzo fajny wariant strzelanek. Jak sama nazwa wskazuje, ta gra dotyczy ameryka?skiego prezydenta. Obama jest w trakcie kampanii wyborczej i musi zdoby? g?osy. Twoim zadaniem jest przej?? przez stany Ameryki i przej?? poziomy, aby zdoby? g?osy na Obam?. Czy zatem Obama zostanie wybrany ponownie, zale?y od ciebie. Obama Bubbles jest bardzo ?adna, a pi?ki s? równie? zaprojektowane w oryginalny sposób. Nadal s? kulkami, ale maj? ?adne obrazy. W ten sposób masz kulki z Bibli?, statu? wolno?ci lub pieni?dzy. Musisz uzyska? co najmniej trzy z ka?dego z nich, aby doprowadzi? gr? do pomy?lnego zako?czenia. Pomó? Obamie zosta? ponownie wybranym i zagraj w Obam? Bubbles, prezydent liczy na ciebie.
Obama Bubbles