YUMMY TALES


Yummy Tales

Yummy Tales to gra polegaj?ca na dopasowaniu trzech elementów, która rozgrywa si? na farmie. Twoim celem jest przej?cie wszystkich poziomów, które mo?esz wybra? na mapie. Skorzystaj z wielu ulepsze?, które mo?esz zdoby?. Mo?esz tak?e odebra? codzienn? nagrod?, obracaj?c ko?o. W Yummy tales chodzi o kombinacje 3 lub wi?cej, wyczy?? wszystkie bloki, aby przej?? do nast?pnego poziomu.
Yummy Tales